About Company

EFO 2022 qeyri-farmaseptik məhsulların (bioloji aktiv əlavələr, qida əlavələri və s.) marketinqi üzrə fəaliyyət göstərir.