EDU Business School

Aktiv vakansiyalar - 0

About Company

EDU Company Business School biznes sahəsində təhsil xidmətləri göstərən bir təşkilatdır. Business School 10 filial şəbəkəsi ilə xidmət göstərən EDU Company tədris mərkəzinin törəməsidir

EDU Company Business School’un Missiyası:
– Biznes təcrübələrini və cəmiyyətdə biznesin rolunu inkişaf etdirmək üçün tətbiqi tədqiqat və kommunikasiya vasitəsilə fundamental bilikləri öyrənmək və ötürmək;
– Tələbələrin tənqidi təfəkkürünü, ünsiyyətini, problem həllini və liderlik bacarıqlarını inkişaf etdirmək; etik davranış və müxtəlifliyin ictimai faydalarını dərk etmək;
– Sərbəst fikir mübadiləsi yolu ilə akademik və şəxsi inkişafın əldə oluna biləcəyi açıq və kollegial mühitdən faydalanmaq;
– İqtisadiyyat sahəsində bilik və biznes təhsilində bacarıqların sərhədlərini tətbiq etməklə EDU Company Business School-un yüksək nüfuzlu imicini formalaşdırmaqda davam etmək.

Vizyon – Regionun ən peşəkar və təsirli biznes məktəblərindən biri kimi tanınmaq, burada sistemli biliklər, strateji bacarıqlar və müxtəliflik təbii liderləri öz bizneslərində və cəmiyyətlərində uğurlu rol modeli olmaq üçün qidalandıracaq.

EDU Company Business School MMC hazırda həm yerli, həm də beynəlxalq şirkətlərlə əməkdaşlıq edərək öz təhsil sistemini inkişaf etdirir və eyni zamanda, tələbələrə əmək bazarında ön sıralarda olmaq üçün lazım olan bütün praktiki vərdişləri öyrədir və bu sahədə müasir tendensiyaları daim izləyir.