Baş data analitiki is elani

Vakansiyaya müraciət formu

Email *
Ad soyad *
CV *
Yüklə

Fayl tipləri .pdf, .doc, .docx

İş haqqında

Portfel şirkətlərinin performansının idarə olunması müzakirələrinə rəhbərlik edilməsi;Böyük mülkiyyət və ictimai məlumat mənbələrindən istifadə edərək strateji biznes şaquliləri üzrə analitik istifadə hallarının (məsələn, bazarın ölçülməsi) layihələndirilməsi və icrası;Strukturlaşdırılmamış biznes problemlərinin kəmiyyət və keyfiyyət problemlərinə çevrilməsi (yəni, fərziyyələr formalaşdırmaq və onları yoxlamaq bacarığı);Biznes müzakirələri aparmaq (məsələn, hədəfləmə və seqmentləşdirmə strategiyaları) üçün müştəri davranışı haqqında məlumatların əldə edilməsi və nəticələrin biznes tərəfdaşlarına və yüksək səviyyəli liderlərə aydın şəkildə çatdırılması;Məlumat nümunələrinin və tendensiyaların müəyyən edilməsi və biznesin planlaşdırılmasında, prosesin təkmilləşdirilməsində, həllin qiymətləndirilməsində biznes qərar qəbuletmə qabiliyyətini artırmaq üçün anlayışların təmin edilməsi;İstifadə hallarınının həyata keçirilməsi üçün müvafiq daxili və xarici biznes funksiyaları (məs. məhsul, marketinq, əməliyyatlar və analitik qruplar) ilə sıx əməkdaşlıq edilməsi;İstifadə nümunəsinin həyata keçirilməsinin bir hissəsi kimi daxili və xarici məlumat analitiklərinə təlimatların verilməsi

Namizəd üçün tələblər:

Müvafiq sahədə ən azı 2 il iş təcrübəsi daxil olmaqla 8 il ümumi iş təcrübəsi STEM üzrə bakalavr və ya magistr dərəcəsi (statistika, texnologiya, mühəndislik və riyaziyyat)Mükəmməl azərbaycan, ingilis və rus dili bilikləri.Verilənlərin analitikası, verilənlər bazaları, statistik modelləşdirmə, proqnozlaşdırıcı analitika, yanında satın alma modeli, maşın öyrənməsi və ya məlumat elmi ilə bağlı iş təcrübəsi.Böyük verilənlərin inkişaf etdirilməsi təcrübəsi və Python (və ya oxşar dillər) və əlaqəli analitika kitabxanaları üzrə praktiki biliklər.Əla vizuallaşdırma bacarıqları (Tableau, Power BI və ya digərləri).Analitik alətlər ilə təcrübə (DataIKU, Alteryx və ya digərləri)